Ще ти дам всичко, което поискаш. Стига да не е нещо, което не искам да давам.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment