Хората вярват на лъжи, а се съмняват в истини…

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment