Една дума казана навреме, може да промени всичко! Една неказана-също!

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment