Всички хора грешат. Разликата между хората е в степента на угризения след греха. В. Алфиери

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment