Когато си до мене много близко усещам, че единия в теб ме иска, но на другия не му стиска...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment