„Гордостта е единственият грях, за който дяволът няма да те накара да се чувстваш виновен.” Дерек Принс

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment