Не говори винаги каквото знаеш, но винаги знай какво говориш!

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment