"Половината хора имат какво да кажат, но не могат, а другата половина нямат какво да кажат и въпреки всичко го повтарят през цялото време" Робърт Фрост

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment