Когато спреш да очакваш любовта, тя ще дойде неочаквано...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment