..... И ние бяхме облечени от глава да пети в любов…единствената марка, която никога не излиза от мода.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment