Постой час с хубаво момиче и ще ти се стори като минута…

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment