По-добре е да си вярваме от колкото да се следим, защото ако се следим ще се хванем. xax

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment