Хората често казват неща, които не искам да чуя, но това премина границата!

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment