Нормалното е по средата между онова,което искаш и това,което получаваш.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment