Ако искаш да бъдеш щастлив на този свят, слушай хората и прави точно обратното. :)

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment