Завистта на хората разкрива колко нещасни се чустват, а непрестанното им внимание към чуждия живот - колко дълбоко се отегчават.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment