Червилото по ризата му е подарък от мен за теб. :)YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment