Как функционира женският мозък

Към приложената схема има и няколоко непоказани полета:
1. Център за откриване на женски косъм и червило по ризата на мъжа. Винаги действаш безотказно.
2. Център за умение за паркиране.Включва се само когато наблизо няма мъже или се включва когато има добра публика от горепосочените субекти и жената излиза победоносно изражение и защипва полата с врата.(гледката си заслужава)
3. Особено голям център за памет. Намира се на мястото за глабоволие когато няма главоболие жената има невероятна памет. Помни всичко и най-вече грешките на мъжа.
4. Датчик за разпродажби - винаги включен.
5. Датчик за обвързване. През последното десетилетие става по малък, но пък е включен по-често.
6. Център за определяне килограмите на бившата на приятеля. Винаги действа с 5 до 7 кг за бившата.
7. Генератор за отговора на въпроса: Кога го купи това?
С времето усъвршенстван до високоинтелигентен прибор с изострена логика, започващо с отговора  - ооо, много отдавна, не помниш ли...и тук влиза в действие точка 3.
Определно има и още не окрити центрове и датчици, защото е доказано, че женския мозък се развива по-бързо и по-добре от мъжкия.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
    X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment