"Достатъчно е да умееш да изненадваш и винаги ще спечелиш играта.. ;]
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment