Това бяха идеални очи за покер, за надлъгване, за търговски преговори или за удар от засада, който трябваше да се подготви незабелязано и нанесе решително

Tumblr_lox2ohwbmp1qakskdo1_500_largeYOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment