Докато човек чувства болка - значи е жив. Докато човек чувства чуждата болка - значи е човек!

4027295_700b_large
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment