Важните неща в живота... не са неща.


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment