Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити.


YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment