Уж нямаме тайни, а всеки мълчи, щом започне тъжна песен...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment