Никой, поглеждайки в миналото си, не помни нощите, в които се е наспал.

no one looks back on their life...
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment