Хубавите неща и успехи по-добре пази в тайна, че помни в тази страна завистта гризе народа и комплексите избиват помежду си хора!

YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment