Попитали един мъдрец: - Ако човек обича, ще се върне ли? Мъдрецът отговорил: - Ако човек обича, никога няма да си тръгне.

Luckyoptimist-rain-sun-life-love-hope-15_large
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment