Гарите са видели повече искрени целувки, отколкото ритуалните зали, а стените на болниците - повече искрени молитви, отколкото тези на църквите...


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment