"- Каза, че няма да си тръгнеш никога, а при първата трудност се изнесе." "Петдесет нюанса по -тъмно"

Vodkα Lemon | via Facebook
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment