“Осъзнах, че не можеш да обичаш насила. Любовта или я има, или я няма. И ако я няма, си длъжен да го признаеш. Ако пък я има, си длъжен да сториш всичко, което е необходимо, за да защитиш тези, които обичаш. ”

-
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment