Любов е когато и пиян, и трезвен звъниш на една и съща жена..

RihannaNavy.
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment