Винаги чувах: '' Опитай се да разбереш '' ..и аз винаги разбирах ...Но никой, никога не се опита поне веднъж, да разбере мен...

Deep
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment