-Дъще, преди да се влюбиш, си поживей. -Какво имаш предвид, мамо? Да обичаш, не е ли да живееш? -Не знам как да ти отговоря, принцесо. Понякога мислим, че любовта ни вдъхва живот, но много пъти тя просто ни го отнема.

Don't Let The Muggles Get You Down. ✖ | via Tumblr
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment