Жените, дълго време помнят цветята, които НЕ си им подарил.

:)
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment