Когато ти пука за някого повече, отколкото заслужава, биваш нараняван повече, отколкото заслужаваш.

Jelsa the best
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment