Нещата, които приемаме за даденост са тези за които някой друг се моли..

Untitled
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment