Понякога човек се смее, защото няма повече сили да плаче.

Wall | VK
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment